Laulajat

Sopraanot

Altot

Tenorit

Bassot

Sohvi Almila
Kati Häkkinen
Päivi Kokkonen
Miia-Maarit Saarelainen
Anu Salven
Emmi Siikström
Leena Tossavainen
Leena Väätäinen
Saara Kivilä
Anne Miettinen
Sanna Niskanen
Päivi Partanen
Hannamari Pätsi
Taina Tammekann
Tiina Torvela
Vuokko Vuolle
Heli Väisänen
Tomi Antikainen
Matti Anttila
Jaro Julkunen
Tommi Markkanen
Simo Talasniemi
Timo Tuovinen
Juha Antikainen
Hannu Immonen
Erkki Kaukonen
Antti Kotimaa
Kari Mäntykenttä
Heikki Suhonen
Antti Suihkonen
Miika Tammekann